Alltid i våre hjerter

Guds fred

På gjensyn

Alt av nåde

Gud er kjærlighet

Takk

Du glemmes ei

Hvil i fred

Takk for alt

Elsket og savnet

I våre hjerter

Takk for all godhet

Fred

Kjært er minnet

Takk og farvel

Fred med ditt minne

Kjært er ditt minne

Velsignet være ditt minne

Fred i Jesu navn

Minnes i kjærlighet

Vi møtes hos Gud

Fred over minnet

Høyt elsket, dypt savnet

Vi møtes igjen

Meny